Memoriál Michala Jurku a Michala Olejára – bežecký pretek

dátum / čas: 15. 1. 2023 9:00
Kde: Centrum obce Hostie

Propozície

Je možné sa registrovať vopred:

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2752&lng=sk

Prílohy:

Propozície O.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,81 kB

P R O P O Z Í C I E

pretekov „MEMORIÁL M. JURKU A M. OLEJÁRA“
Memoriál sa koná na počesť partizánov Michala Jurku (pochádzal z obce Pozdišovce) a Michala
Olejára (pochádzal z obce Vyšný Slavkov), ktorí padli počas SNP v boji pri obrane obce Hostie pred
fašistami dňa 15.1.1945. Tento deň 15.január bol po skončení II. svetovej vojny vyhlásený za sviatok obce Hostie.

Termín a miesto konania: 15. január 2023 (nedeľa) od 9:00 hod. obec Hostie
Organizátori: Obecný úrad Hostie, ŠK Slovan Hostie, DO SZPB Hostie, Hostianska
kapela, MS SČK Hostie, ZŠ Hostie
Organizačný výbor: starosta obce Hostie – Mgr. Peter Štepianský
predseda MO SZPB – Mgr. Martin Benček
predseda Športovej komisie pri OZ – Ing. Lukáš Pacalaj
predseda Kultúrnej komisie – Ing. Pavol Červený
riaditeľka ZŠ Hostie – PaedDr. Lenka Kmeťová
predsedníčka MS SČK v Hostí – p. Zuzana Turčanová
rozhodcovia: Ing. Pavel Turčan, Ing. Jozef Kocian
Pravidlá pretekov: budú prečítané pred štartom
Kategórie:
žiaci, žiačky MŠ – 100 m
žiaci, žiačky 1. a 2. roč. ZŠ – 200 m
žiaci, žiačky 3. a 4. roč. ZŠ – 300 m
žiaci, žiačky 5. a 6. roč. ZŠ – 600 m
žiaci, žiačky 7. 8. a 9. roč. ZŠ – 800 m
dorastenky, dorastenci 15 – 18 r. – 4,5 km
ženy, 19 – 39 r. – 4.5 km
ženy, 40 r. a staršie – 4,5 km
muži 19 – 39 r. – 9 km
muži 40 – 49 r. – 9 km
muži 50 – 59 r. – 9 km
muži 60 r. a starší – 9 km
Povrch trate: cestný beh, asfalt, trať v uliciach obce Hostie a v Hlbokej doline
Štart a cieľ: pred pamätníkom SNP v obci Hostie
Časový rozpis: 9:00 hod. – sv. omša za padlých partizánov
10:15 hod. – kladenie vencov k hrobu padlých partizánov, báseň,
príhovor člena SZPB, smútočný chorál – Hostianska kapela
9:00 – 10:45 hod. – prezentácia pretekárov v Hostianskej bašte
10:45 hod. – kladenie vencov k pamätníku SNP v obci, privítanie čestných
hostí a športovcov, príhovor p. starostu a člena OV SZPB
11:00 hod. – štart pretekov podľa prečítaných propozícií
12:30 hod. – odhadovaný čas vyhodnotenia detských a žiackych kategórií
odovzdanie cien
13:30 hod. – odhadovaný čas vyhodnotenia ostatných kategórií, vyhlásenie
víťazov, odovzdanie cien a ukončenie pretekov