Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

foto / info: 09.01.2023 / pridané: 11.01.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 7. januára 2023 vo veku 87 rokov nás predišiel do večnosti pán Jaroslav Zbonka. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v utorok 10. januára 2023 o 13:30 hod. Po svätej omši telesné pozostatky zosnulého budú uložené do hrobu na miestnom cintoríne.