Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

1.Komisia finančná

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov: Ing. Ján Fintor , PaedDr. Klaudia Ivanovičová , Ing. Marek Holub,  Ing. Marta Eckhardtová MPH
členovia z radov odborníkov: Ing. Iveta Szobiová, Andrea Jenisová, Ing. Radovan Štekl
predseda komisie: Ing. Marek Holub

2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov: PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Marta Eckhardtová MPH,  Mgr. Denisa Uhrinová 
členovia z radov odborníkov: MUDr. Nina Horniaková, Mgr. Erika Kukučková, Mária Bandová
predseda komisie: Ing. Marta Eckhardtová MPH3.Komisia školstva, kultúry a športu

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Patrik Pavlenda, Ing. Vladimír Červený, Stanislav Ivanovič,
členovia z radov odborníkov:   Marián Tomajko, PaedDr. Ida Ďurčeková, Ing. Martin   Chren
predseda komisie: PaedDr. Klaudia Ivanovičová4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov: Ing. Anna Pacalajová, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Vladimír Červený, Ing. Ľuboš Orolín,
členovia z radov odborníkov: JUDr. Helena Rozborová, Miroslav Záchenský, Monika Tižňovská,
predseda komisie: Mgr. Pavel Šepták5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov: Ivan Madola, Ing. Ľuboš Orolín,  Ing. Anna Pacalajová,   MVDr. Marta Balážová
členovia z radov odborníkov: Ing. Mária Sýkorová, Ing. Erich Borčin,  Ing. Arch. Martin Bóna PhD 
predseda komisie: Ing. Ľuboš Orolín

6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov: Ivan Madola, Stanislav Ivanovič, MVDr. Marta Balážová, Ing.Ján Fintor 
členovia z radov odborníkov: Ing. JUDr. Karol Švajčík, Mgr. Miroslav Ďuráček, PhDr.  Marián Takáč
predseda komisie: Ivan Madola7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov : Stanislav Ivanovič, Ing. Marek Holub, JUDr. Martin Kováč 
členovia z radov odborníkov:  Ing. Slávka Hasprová, Patrik Zelinka
predseda komisie: Stanislav Ivanovič


8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie
členovia z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, Mgr. Denisa Uhrinová, Mgr. Milan Galaba, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová
predseda komisie: MVDr. Marta Balážová