Park Topoľčianky

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dnes navždy opustil náš dlhoročný člen, kamarát a spolubrigádnik, Miško Valašík. S Miškom si pamätám moju úplne prvú brigádu v lete 2011, spolu sme začínali v historickom klube, pravidelne robili na brigádach a často sme spolu debatovali, či už u neho v altánku na krásnej udržiavanej záhrade, v obci alebo na výletoch. Miško nám bude chýbať, spomeňme si naňho, a spomínajme v dobrom, veď inak sa naňho ani nedá.Posledná rozlúčka s Miškom bude v sobotu 7.1.2023 o 11:00 hod. na miestnom cintoríne.
FOTOGALÉRIA: https://www.parktopolcianky.sk

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 02.01.2023 / pridané: 03.01.2023