Zimný štadión v Zlatých Moravciach sa otvára aj pre verejnosť + rozpis, cenník, info…

zdroj: 3. december 2022 | 14:31 | facebook.com | hczm.sk | HC Zlaté Moravce

Aktuálny rozpis: https://www.hczm.sk/?page_id=4786

Zodpovedný vedúci ( Ing. Marian Pánik ) 0915722052

Prenájom ľadovej plochy 0911031654 zimnystadion@hczm.sk

Informácie k sezóne 2022/2023 na ľade

S potešením vám oznamujeme, že sa nám podarilo aspoň na určitú dobu sprevádzkovať ľad. Budú prebiehať tréningy detí, ktoré budú mať záujem. Tréningy budú prebiehať v dvoch úrovniach. Prvá úroveň „Prípravka“ je určená pre deti do 4. ročníka ZŠ a začínajúce deti. Druhá úroveň nazvaná „Individuál“ je určená pre deti, ktoré už zvládajú základy korčuľovania a chcú sa zdokonalovať v korčuľovaní a v práci s hokejkou. Hlavné slovo v tom, kto je schopný absolvovať tréningy „Individuál“ budú mať tréneri. Tréningy pre členov klubu budú zdarma. Členský poplatok je potrebné zaplatiť do konca budúceho týždňa. V prípade nezaplatenia členského poplatku bude tréning spoplatnený. Tréner má právo nevpustiť na ľad nikoho, kto nesplnil ani jednu podmienku. Členský poplatok je jednorazový na sezónu a je vyberaný za osobu, kde pri neplnoletých osobách to je zákonný zástupca. Z toho vyplýva, že pri súrodencoch je spoplatnený iba 1x. Tréningy prípravky budú vedené trénermi Bartekom a Slovákom. Tréningy individuál budú viesť tréneri Dobrý, Bartek.

Prvé tréningy začínajú už v pondelok 5.12.

Pre prípravku budú bývať tréningy v pondelok, stredu a piatok v nasledovných časoch: Pondelok 16:30 – 17:45 Streda: 16:30 – 17:45 Piatok: 18:30 – 19:45

Tréningy Individual budú prebiehať v Pondelok 18:00 – 19:00 Streda 18:00 – 19:00

Na tréningy treba prichádzať 30 min pred začiatkom tréningu na ľade.