Problematika dopravy v SR

zdroj / foto: 02.11.2022 | facebook.com | Problematika dopravy v SR |

Situácia na trati ŽSR č. 151 Zlaté Moravce – Vráble – Šurany.

V decembri vstúpi do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy, a konkrétne pre túto trať neprinesie nič pozitívne, vlaky síce budú premávať v takte, akože každé štyri hodiny ale s tým, že sa rušia prípoje v stanici Šurany na rýchliky smer a zo smeru Bratislava a na osobné vlaky z Nových Zámkov sa výrazne predĺži čakacia doba. Toľko v skratke revolučný GVD. A teraz si posvietime na subjektívne analýzy analytikov z ÚHP podľa čoho nový GVD zostavili a predstavíme si realitu.

⚠️ Tvrdenie č. 1 – linka Šurany – Zlaté Moravce patrí medzi linky s mimoriadne slabým prúdom cestujúcich. Toto je pravda, ale dôvody sú zjavné a to nedostatočná ponuka spojov, zle nastavené časy odchodov a príchodov vlakov – nemožnosť dochádzania do práce a škôl, slabé alebo žiadne prípoje.

⚠️ Tvrdenie č. 2 – neschopnosť linky obslúžiť sídla popri trase a zlá dostupnosť zastávok. Toto tvrdenie je iba z časti pravdivé, nakoľko väčšina zastávok je v dobrej dostupnosti, na rozdiel od niektorých iných tratí, kde jazdí oveľa viac vlakov a aj napriek tomu sú využité mnohonásobne viac ako na trati 151. Pre priblíženie sme zostavili tabuľku kde sú presne vypočítané vzdialenosti zastávok od centra obce a porovnali sme to s traťou Kúty – Skalica na Slovensku kde je situácia úplne odlišná. (Tabuľky prikladáme k príspevku.)

⚠️ Tvrdenie č. 3 – dominantné tu sú a zostanú autobusy – aj toto platí len z časti, autobusy neposkytujú náležité prípoje k iným vlakom a cez víkend je ich frekvencia úplne minimálna ba priam až nulová. Sú oproti vlaku pomalšie a drahšie. A navyše neexistuje priamy spoj Zlaté Moravce – Šurany – Nové Zámky.

Čo by pomohlo zlepšiť situáciu:

✅ zaviesť relevantné prípoje v Šuranoch podľa potrieb ľudí, a taktiež na dochádzku do práce a škôl,
✅ odstrániť súbehy vlak – autobus,
✅ vytvoriť nadväznosti od vlakov na autobusy a z autobusov na vlaky tými smermi a zo smerov kde vlak nepremáva,
✅ vytvoriť nadväznosť na MHD v Zlatých Moravciach po vzore iných miest (napr. Senica),
✅ pridať ešte aspoň jeden pár vlaku,
✅ vybudovať predajné automaty na lístky.

Železnica v tomto regióne má spádové územie cca 40 000 obyvateľov, ústi do okresného mesta Zlaté Moravce, taktiež prechádza mestami Vráble a Šurany. Dané mestá ponúkajú množstvo možností pre obyvateľov regiónu Tekov a Požitavie – nachádza sa tu množstvo škôl, obchodov, podnikov poskytujúcich prácu (najmä mesto Vráble) a ostatná občianska vybavenosť, taktiež tieto mestá ale aj okolité obce ponúkajú množstvo kultúrneho historického a prírodného dedičstva. Preto by mala železnica slúžiť ľuďom, pre ktorých a ktorými bola vytvorená a spolu s autobusovou dopravou vytvárať kvalitný systém verejnej dopravy.