05.11.2022
Dražba polyfunkčného domu (bowling) Zlaté Moravce

Polyfunkčný dom na drese Bernolákova 3 vo dvore – súp.č. 3377 v meste Zlaté Moravce je riadne zapísaný na liste vlastníctva č. 7340, k.ú. Zlaté Morave, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce. Dom je postavený na parcele č. 637/3. Podľa dostupných informácií a poskytnutých podkladov znalec odhadol rok výstavby 2007. Nehnuteľnosť sa nachádza v centre mesta na ulici Bernolákova. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu, kanalizácie a plynu. Prístup k nehnuteľnosti je z asfaltovej spevnenej komunikácie.

Obhliadka sa uskutoční: 14.11.2022 od 14:00 do 14:30 a 29.11.2022 od 10:00 do 10:30 Záujemcovia sa vopred pred vykonaním samotnej obhliadky nahlásia u dražobníka na t.č. +421907754882. Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby Bernolákova 3, Zlaté Moravce (48°23’02.1″N 18°23’49.8″E) Dražba: 30.11.2022 o 10:00 hod. – zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka (prvé vyvýšené nadzemné podlažie – vstup z pešej zóny) na adrese: Štefánikova 9, Nitra

Najnižšie podanie 350 000 €
Zistená / stanovená hodnota 458 000 €
Minimálne prihodenie 5 000 €
Dražobná zábezpeka 49 700 €


VIAC INFO / FOTO: auctio.sk

REALITY – viac ponúk