Navždy nás opustil MUDr. Alfréd Galovič,CSc, bývalý primár v zlatomoraveckej nemocnici

Emeritný primár MUDr. Alfréd Galovič, CSc.

zdroj: 4. apríl 2016 | zlatemoravce.eu | MUDr. Jozef Hanzel

Jeho prežité roky predstavujú zložitý a jedinečný román, ktorý je krásnou mozaikou života.

Narodil sa 14. Januára 1931 v Nitre. Gymnaziálne štúdiá ukončil s maturitou v Zlatých Moravciach (1942 – 1950). V posledných gymnaziálnych rokoch sa začínal stále viacej zaujímať pre ďalšie životné smerovanie. Lákala ho nepoznaná anatómia zvierat. Prenikal do tajov ich vnútra a formoval svoje ďalšie smerovanie, ktorým sa stalo štúdium medicíny. Úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval bez námahy a objavoval záhady ľudského tela.

Prvé lekárske kroky emiretného primára MUDr. Alfréda Galoviča,CSc. boli vedené len tými najlepšími. Medzi nimi nechýbali mená ako primár Falath alebo MUDr. Grunert. Po promóciách na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne sa stala prvým pracovným pôsobiskom nemocnica v Handlovej, kde MUDr. Alfréd Galovič, CSc. dobrovoľne pôsobil. Významným obdobím v jeho živote bol rok 1960, kedy začal pracovať na chirurgickom oddelení v Zlatých Moravciach ako sekundárny lekár a postupom času mu bol pridelený post zástupcu primára oddelenia. O 13 rokov neskôr si zasadá na primársku stoličku sám MUDr. Alfréd Galovič, CSc., ktorý mal v tom čase za sebou expertízu v Tunise. Svoje skúsenosti využíval aj vo funkcii asistenta v Nemocnici Aziza Othmana v Tunise.

Emiretný primár sa dodnes môže pochváliť nejedným prvenstvom. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mu bola udelená vedecká hodnosť: CSc., ktorou sa môže pýšiť ako jediný lekár v zlatomoravskej nemocnici. Taktiež ako jeden z prvých absolvoval nadstavbovú atestáciu z traumatológie na Slovensku. Jeho túžba po poznatkoch bola neutíchajúca. V oblasti brušnej chirurgie a traumatológie sa snažil zdokonaľovať na prestížnych pracoviskách: Traumatologická klinika ILF Bratislava (1982), Neurochirurgická klinika ILF Bratislava (1970), Klinika úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice (1988), Výskumný ústav traumatologický Brno (1963), Országos Traumatológiai intézet Budapest (1966), Unfallkrankenhaus Lorenz Bohler Wien (1976), Clinik Merle d Aubigné Paríž (1972). MUDr. Alfréd Galovič, CSc. si však nenechával vedomosti len pre seba. Prednášal 19-krát na konferenciách, kongresoch a zjazdoch pre domácich aj zahraničných uchádzačov. Publikoval 7 odborných pojednaní z brušnej chirurgie a traumatológie v lekárskych časopisoch.

Počas pôsobenia vo funkcii primára chirurgického oddelenia:

  • zrekonštruoval zastaralé operačné sály s novým technickým vybavením a vytvorením operačnej sály len pre kostné operácie. V tom období operačné sály patrili medzi najmodernejšie,
  • prestaval lôžkovú časť oddelenia s inštaláciou dorozumievajúceho zariadenia pre pacientov s personálom,
  • zriadil nelôžkové anestéziologicko-resuscitačné oddelenie a pooperačnú izbu,
  • operačnú sálu modernizuje RTG prístrojom s TV obrazovkou, čo umožňuje exaktnú operáciu kostí,
  • v brušnej chirurgii zaviedol replantáciu častí sleziny po následkoch úrazu, Tierchovú plastiku po popáleninách, znázorňovanie žlčových ciest počas operácií s možnosťou RTG znázornenia,
  • zaviedol operácie traumatologických prípadov na modernej úrovni, podľa najnovších poznatkov vedy, čím položil základy modernej traumatológie na chirurgickom oddelení v Zlatých Moravciach.


Funkcia primára chirurgického oddelenia zastával 20 rokov. Vykonával vyše 6 000 operácii. Za svoju odbornú aktívnu činnosť bol viackrát odmenený čestnými uznaniami, diplomami a plaketami. K nim v neposlednom rade patrí:

  • Medaila Rady ONV v Nitre: Za zásluhy o rozvoj okresu Nitra (1981),
  • Vyznamenanie OÚNZ Nitra: Zaslúžili pracovník OÚNZ – za dlhoročné vynikajúce výsledky dosahované pri plnení pracovných úloh (1991).

MUDr. Alfréd Galovič, CSc. pomohol nejednému človeku. Okrem priania všetkého najlepšieho mu ďakujeme za všetky nové dni, ktoré vďaka svojej výborne vykonanej práci doprial svojim pacientom. Nech ho ešte ďalšie roky sprevádza ono savoir vivre – umenie žiť, umenie, v ktorom je krása a vôňa života.

MUDr. Jozef Hanzel, primár chirurgického oddelenia
Zverejnené 4.4.2016