Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Slepčany

Obec Slepčany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Slepčany:

1. Ján Határ, Ing., 51 r., starosta, Hlas – sociálna demokracia
2. Tomáš Turček, Mgr., 37 r., SZČO, nezávislý kandidát


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Slepčanoch

Obec Slepčany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1

1. Anna Fazekašová, 28 r., SZČO, nezávislá kandidátka
2. Mário Godál, Ing., 33 r., vyšetrovateľ PZ, nezávislý kandidát
3. Juraj Gúlik, 44 r., SZČO, Hlas – sociálna demokracia
4. Eduard Koprda, 50 r., referent režimu ZVJS, nezávislý kandidát
5. Marián Koprda, Bc., 40 r., manažér, Hlas – sociálna demokracia
6. Ľubomír Malík, Ing., 71 r., dôchodca, Hlas – sociálna demokracia
7. Ján Marton, 48 r., operátor výroby, Hlas – sociálna demokracia
8. Andrea Ondrejková, PaedDr., 46 r., špeciálna pedagogička, Hlas – sociálna demokracia.

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

zdroj: 16. september 2022 | slepcany.sk | Slepčany