Rodová Ekofarmička Irija

21.09.2022

Nadácia VÚB finančne podporí výsadbu Rodovej aleje ovocnych stromov starých česko-slovenských odrôd.

Začiatkom Nového roka sme dostali veľmi potešujúcu správu…Nadácia VÚB finančne podporí náš projekt Rodová alej ovocných stromov starých československých odrôd.

Na jar tohto roku sa uskutočnila prvá etapa výsadby 80ks rýchlorastúcich, dusík viažúcich a podporných stromov a 200ks prútov vŕb 40 rôznych druhov v 4 vrboviskách, s ktorými nám pomohli decká z Novoškoly. Za jedno doobedie sa im podarilo vysadiť 20ks stromčekov a to sú detičky vo veku 7-8rokov. Skvelý výkon, za čo im veľmi pekne ďakujeme, boli a ste veľmi šikovní a zanietení pre danú vec!) Samozrejme aj ich učiteľke Danke, ktorá im ide vo všetkom príkladom!)

Jeseň je už tu a my sa pripravujeme na druhú etapu výsadby, kde vysadíme viac ako 80ks ovocných stromov, 80ks slovenských divorastúcich stromov, 80 ks nektarodajných a podporných stromov a v neposlednom rade ešte vysadíme ovocné bobulové kríky.

Vyzývame týmto všetkých jednotlivcov, skupiny, komunity, školy a rodiny, pokiaľ máte záujem byť súčasťou tohto krásneho projektu a priložit ruky k dielu, ste všetci srdečne vítaní.

V prípade záujmu zúčastniť sa projektu nás neváhajte kontaktovať.

Zároveň chceme touto cestou poďakovať porote z Nadácie VÚB za prejavenú dôveru a dôveru v tento krásny projekt, ktorý nesie odkaz našich predkov, spája ľudí z blízkeho okolia a vytvára ekologické prvky v podobe biokoridorov, ktoré budú zmierňovať dopad klimatických zmien, chrániť pôdu pred eróziou a v neposlednom rade vytvoria množstvo biotopov pre tisícky živočíchov v intenzívne obhospodarovanej krajine.

Ďakujeme🙏🙏🙏

Vaša Rodová Ekofarmička Irija

FOTO – facebook.com