Svetlo pre Olichov

17.09.2022

Malá video spomienka na krásny deň u nás. Ďakujeme sponzorom: Nadácia SPP, p.Jaroslav Šurda, p.Zuzana Ondreášová a Lesy Granua s.r.o.


FOTO a článok —> facebook.com