ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu
obce Topoľčianky 29.10.2022

1. Juraj Mesko, 56 r., starosta obce, Smer – sociálna demokracia
2. Karel Poštulka, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach 29.10.2022

Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
1. Juraj Bánsky, Ing., 55 r., manažér, Smer – sociálna demokracia
2. Miroslav Bielik, 60 r., prijímací technik, Republika
3. Pavol Bielik, Ing., 40 r., revízny technik, nezávislý kandidát
4. Dominika Durdíková, Mgr.,29 r., regionálna manažérka obchodu, nezávislá
kandidátka
5. Emil Gálik, 56 r., podnikateľ, Spolu – občianska demokracia
6. Jaroslav Hrdlovič, Ing., 60 r., informatik, nezávislý kandidát
7. Eva Chrapková, Mgr., 55 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
8. Ľuboš Chren, 51 r., výkonný riaditeľ, nezávislý kandidát
9. Katarína Klikáčová, Ing., Mgr., 34 r., banková poradkyňa, nezávislá
kandidátka
10. Martin Kliniec, 44 r., technológ výroby, Sloboda a solidarita
11. Ivan Lukáč, Ing., 55 r., dobrovoľník v občianskom združení,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Dušan Mihók, Mgr., 57 r., štátny zamestnanec, Spolu – občianska demokracia
13. Peter Minár, 54 r., bezpečnostný pracovník, Smer – sociálna demokracia
14. Gabriel Orlík, Mgr.,46 r., advokát, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Jaroslav Orolín, 55 r., elektromontér, Smer – sociálna demokracia
16. Karel Poštulka, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát
17. Radimír Siklienka, Ing., PhD., 56 r., riaditeľ – správa CHKO, nezávislý
kandidát