Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

info: 18.08.2022 / pridané: 19.08.2022


V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 18. augusta 2022 nás vo veku 80 rokov predišla do večnosti pani Lýdia Pavková rod. Pavková. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v piatok 19. augusta 2022 o 15 hod. Telesné pozostatky zosnulej budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne. Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. R.I.P.

>>Smútočné oznámenia – archív

>>Smútočné oznámenia – archív