Absolútny počet zamestnancov Mestského úradu v Zlatých Moravciach (2014-2022)

zdroj: 14. marec 2023 | facebook.com | Marta Balážová

ℹ️ Na základe žiadostí viacerých z Vás zverejňujem počty zamestnancov Mestského úradu v Zlatých Moravciach od roku 2014 po súčasnosť.

Kým v roku 2014 mal mestský úrad 52 zamestnancov, v roku 2022 mesto uvádza 6️⃣5️⃣ pracovných miest.

Absolútny počet zamestnancov Mestského úradu v jednotlivých rokoch:

2014 ➡️52
2015 ➡️51
2016➡️51
2017➡️ 57
2018 ➡️ 61
2019 ➡️ 58
2020 ➡️ 63
2021 ➡️ 63
2022➡️ 65

Okrem toho má mesto uzatvorené zmluvy aj s poradenskými firmami, ktoré poskytujú napríklad konzultačnú činnosť v oblasti čerpania dotácií a eurofondov, atď.