Zelená stopa v Arboréte Mlyňany SAV 26.5.2023, piatok / 9:00 -13:00 hod
Pozývame Vás na podujatie Zelená stopa v Arboréte Mlyňany SAV. Pre žiakov ZŠ je pripravená zaujímavá interaktívna trasa, na ktorej si žiaci zábavným spôsobom preveria svoje vedomosti o rastlinách a ekosystéme. Podujatie spestria zaujímavé súťaže a workshopy, ktoré budú zamerané na priblíženie významu rastlín a ochrany prírody pre život človeka.
Z kapacitných dôvodov je potrebné sa na podujatie vopred nahlásiť!
Informácie a prihlasovanie: Ing. Jarmila Králová, PhD., tel: 0911942983, jarmila.kralova@savba.sk