Bude mať primátor mesta Zlaté Moravce zvýšený plat o 35% ?

zdroj: 11. jún 2023 | facebook.com | Verejná skupina Verejná kontrola Zlaté Moravce | Miroslav Holý
foto: facebook.com/HusarDusan

Miroslav Holý:

Do rozpočtu na rok 2023 bola zapracovaná pripomienka na zvýšenie platu primátora o 35%. V blízkej budúcnosti môžeme preto očakávať, že sa táto téma na zastupiteľstve znovu otvorí.

—————

Dňa 18.04.2023 na zasadnutí finančnej komisie bola prednesená požiadavka poslankyne p. PaedDr. Klaudii Ivanovičovej o možnosť zapracovania návrhu na zvýšenie platu primátora mesta Zlaté
Moravce o 35% s účinnosťou od 01.05.2023

zdroj: 24. apríl 2023 | celý pdf dokument: zlatemoravce.eu