Dermatovenerologická ambulancia, Zlaté Moravce
MUDr. Helena Kováčová (Skin & General spol. s r. o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 18.04.2024
do 18.04.2024

zastupujúci poskytovatelia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Telefón: +421 465112329
Pondelok: 7:00-15:00 Utorok: 7:00-15:00 Streda: 7:00-15:00 Štvrtok: 7:00-15:00 Piatok: 7:00-15:00 Sobota: neordinuje Nedeľa: neordinuje
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zlaté Moravce
MUDr. Milena Dodoková (SALMED s.r.o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 18.04.2024
do 19.04.2024

zastupujúci poskytovatelia:
MUDr. Beata Šedivá – D4M, s.r.o. miesto prevádzky: Bernolákova 2042/24, 95301 Zlaté Moravce / Poliklinika
pondelok: 7:30-15:30 Utorok: 7:30-15:30 Streda: 7:30-15:30 %C5%A0tvrtok: 7:30-15:30 Piatok: 7:30-15:30 Sobota: neordinuje Nede%C4%BEa: neordinuje