Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, nariadenie ústneho pojednávania „Martin nad Žitavou, Hosťovce – prívod vody II. etapa.“

zdroj / foto: 04. máj 2023 | obechostovce.sk

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zemného konania o umiestnení stavby, nariadenie ústneho pojednávania „Martin nad Žitavou, Hosťovce – prívod vody II. etapa.“
PDF dokument

Prehľad obcí v okrese Zlaté Moravce, problémy vo verejných vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2027 https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/


PC
Kraj
Okres
Obec
Počet bývajúcich obyvateľovPočet zásobovaných obyvateľov% zásobovaných obyvateľovProblémy vo vodovodeNávrh na riešenie (aj obce bez VV)Priorita
952Okres Zlaté Moravce
953Beladice1647144687,80
954Čaradice50448395,83
955Červený Hrádok40339598,01
956Čierne Kľačany1152108093,75
957Hostie122496478,76
958Hosťovce75100,00Martin nad Žitavou – Hosťovce – prívod vody
959Choča50838475,59
960Jedľové Kostoľany897897100,00
961Kostoľany pod Tribečom32800,00Prívod vody pre obce Neverice – Ladice – Kostoľany pod Tribečom5
962Ladice74000,00Prívod vody pre obce Neverice – Ladice – Kostoľany pod Tribečom5
963Lovce69464893,37
964Machulince111098488,65
965Malé Vozokany29728997,31
966Mankovce53246286,84
967Martin nad Žitavou525525100,00
968Nemčiňany68368199,71
969Neverice70000,00Prívod vody pre obce Neverice – Ladice – Kostoľany pod Tribečom5
970Nevidzany57657098,96
971Obyce1513146897,03
972Skýcov96195198,96
973Sľažany1701110464,90
974Slepčany81181099,88
975Tekovské Nemce107666461,71
976Tesárske Mlyňany1764165393,71
977Topoľčianky2623261799,77
978Velčice83962174,02
979Veľké Vozokany46044797,17
980Vieska nad Žitavou45344999,12
981Volkovce101899797,94
982Zlaté Moravce114981147299,77
983Zlatno21721096,77
984Žikava51433364,79
985Žitavany1898186598,26