Kde predávajú tento rok kapre v Zlatých Moravciach a okolí?

 1. Kvetinárstvo Linda, Zlaté Moravce (mexikoplac) (fb)
 2. Pstruhový Raj Topoľčianky (cenník + info)
 3. Jelenec na Remitáži
  – tel.: 0944 484 031
  – Predaj od 16.12.2023 do 23.12.202
  – Denne od 8.00 hod. do 18.00 hod
  – Kapor do 4.5 kg 6.50 eu
  – Kapor nad 4.5 kg 6.90 eur
  – Sumec 16 eur
  – Tolstolobík 3.50 eur
  – Šťuka 17 eur
  – Amur 6.50 eu
  – Za 1kg živej hmotnosti

  – Čistenie rýb – aj s odratím kože :
  – Do 3.5 kg 4.50 eur kus
  – Od 3,5kg do 4.50 kg čistenie 6 eur kus
  – Nad 5kg ryba – čistenie 8 eur kus