Knižnica Zlaté Moravce – Beseda s Monikou Klučiarovou

zdroj: 5.február 2024 | kniznicazm.sk | facebook.com | Knižnica Zlaté Moravce

VÝPOŽIČNÉ HODINY:

  • Pondelok:  8.00 – 16.00 hod
  • Utorok:       9.00 – 17.00 hod.
  • Streda:        8.00 – 16.00 hod.
  • Štvrtok:      9.00 – 17.00 hod.
  • Piatok:        8.00 – 16.00 hod.

Zápisné na kalendárny rok je:
– pre študentov a dospelých 3,- €
– pre deti do 15 rokov 1,- €

Mestská knižnica, Robotnícka 25, 953 01 Zlaté Moravce (budova ZŠ Robotnícka)