Mesto odkúpilo dva nové bytové domy na Robotníckej ulici

zdroj: . apríl 2023 | zlatemoravce.eu | Tekovské noviny, Peter Klimant

Mesto Zlaté Moravce odkúpilo do svojho vlastníctva dve nové bytovky, ktoré sa nachádzajú na Robotníckej ulici. Nájomné byty by sa mali začať prideľovať ľuďom v druhej polovici tohto roka.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 18. mája 2023, schválilo kúpu dvoch bytových domov, ktoré sa nachádzajú na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach vrátane technickej vybavenosti od stavebnej spoločnosti ViOn a.s. za celkovú kúpnu cenu 2 745 966 eur.

„Na základe prijatého uznesenia bola v termíne do 31. mája 2023 podaná žiadosť o poskytnutie podpory na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy SR. Kúpa týchto bytoviek a technickej vybavenosti
bude financovaná z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie z Ministerstva dopravy SR a z vlastných zdrojov mesta,“ informoval viceprimátor mesta Zlaté Moravce Marek Holub.

Ako ďalej povedal, byty by sa mali začať prideľovať nájomníkom niekedy v 2. polovici tohto roka. „Byty bude prideľovať Komisia sociálna, zdravotná a bytová na základe splnenia podmienok na pridelenie bytu, ktoré sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce,“ povedal Holub.

K dispozícii je 32 bytov
Bytovky i technická vybavenosť sú už skolaudované. „Na prvú bytovku nadobudlo právoplatnosť Kolaudačné rozhodnutie dňa 6. apríla 2023. Ide o bytovku postavenú na p. č. 710/3 o výmere 258 m².
Na druhú bytovku nadobudlo právoplatnosť Kolaudačné rozhodnutie dňa 27.apríla. Ide o bytovku postavenú na p. č. 710/4 o výmere 257 m2,“ uviedol viceprimátor.

Obe bytovky majú štyri podlažia, na každom podlaží sú štyri byty. Jedna bytovka má celkovo 16 bytov. Z toho osem 1-izbových bytov, štyri 2-izbové byty a štyri 3-izbové byty.