Mesto Zlaté Moravce chce znovu povoliť hazard. Na čo bola petícia? Čo na to poslanci?

zdroj: 3. október 2023 | zlatemoravce.eu | Úradná tabuľa

Včera mesto Zlaté Moravce zverejnilo na Úradnej tabuli Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce ktorým sa ruší VZN 1-2021. Ide o VZN z roku 2021, v ktorom poslanci schválili ZÁKAZ UMISTNENIA HERNÍ A KASÍN NA ÚZEMÍ MESTA ZLATÉ MORAVCE.

O pár dní t.j. štvrtok 19.10.2023 sa bude konať Zasadnutie mestského zastupiteľstvo, kde poslanci budú hlasovať o ZRUŠENÍ ZÁKAZU umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce.
Na čo bola teda petícia v roku 2021, ktorú podpísalo 4256 občanov? Ako sa postavia k tomuto návrhu poslanci?

POSLANCI mesta Zlaté Moravce 2023: (zdroj: zlatemoravce.eu)

1. Balážová Marta, MVDr. KDH, ŠANCA, DS, SPOLU, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, OKS
0903 567 988, mavetmarta@gmail.com

2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0905 945 291, mcimmermann@gmail.com

3. Červený Vladimír, Ing. nezávislý kandidát
0910964593, vcerveny@gmail.com

4. Eckhardtová Marta, Ing. MPH SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0905 930 567, martae@zoznam.sk

5. Fintor Ján, Ing. nezávislý kandidát

6. Galaba Milan, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

7. Holub Marek, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0915 105 799, holub.marek@gmail.com

8. Ivanovič Stanislav SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. nezávislá kandidátka
0905 964 475, klaudia.ivanovicova@yahoo.co.uk

10. Kováč Martin, JUDr. nezávislý kandidát
martinkovac.zm@gmail.com

11. Madola Ivan SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0905 367 858, ivan.madola@gmail.com

12. Orolín Ľuboš, Ing. nezávislý kandidát

13. Pacalajová Anna, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát 

15. Šepták Pavel, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

16. Uhrinová Denisa, SME RODINA

17. Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. nezávislá kandidátka
vonhector@centrum.sk

03.10.2023Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce ktorým sa ruší VZN 1-2021.

10.02.2021VZN 1-2021 – NVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ZLATÉ MORAVCE č. 1 / 2021 O ZÁKAZE UMISTNENIA HERNÍ A KASÍN NA ÚZEMÍ MESTA ZLATÉ MORAVCE

08.03.2021 – REPORTÁŽ TV Markíza: Stop hazardu v Zlatých Moravciach

GAME OVER. Zlaté Moravce zakázali herne!
Michal Cimmermann
článok

26.02.2021 – Poslanci včera schválili zákaz hazardu v Zlatých Moravciach

Zákaz hazardu, automatov a herní na území mesta Zlaté Moravce. SCHVÁLENÉ jednohlasne všetkým 14. prítomnými poslancami.

VIDEO: 43:47 – 1:16:56 (trvanie 33 min)