MESTO Zlaté Moravce vyhlásilo výberové konanie na túto pozíciu…

zdroj: 15. jún 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Referent pre účtovníctvo

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1.09.2023
Základná zložka platu v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat sa odvíja od dosiahnutého stupňa vzdelania a počtu rokov započítanej praxe.
Predpokladaný plat v hrubom od: 970 € do 1400 €.

Informácie o voľnom pracovnom mieste
3313004 – Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa platnej legislatívy, metodiky a interných
  predpisov organizácie;
 • ovládanie zákona o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania,
 • evidencia a účtovanie bankových výpisov, dotácií, prijatých platieb a výdavkov pri použití a dodržaní
  platnej rozpočtovej klasifikácie Ministerstva financií SR
 • zostavovanie účtovných závierok;
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankovými inštitúciami, prevody finančných prostriedkov,
  vykonáva kontrolu bankových, účtovných dokladov
 • súčinnosť pri kontrolách a auditoch.

  Zamestnanecké výhody, benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • príspevok na DDP
 • benefity zo sociálneho fondu
 • odborné školenia a vzdelávanie
 • pružný pracovný čas
 • podpora pri životných udalostiach

  Informácie o výberovom konaní
  Žiadosť o prijatie do zamestnania s prílohami: profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

  posielajte do 21.07.2023 na adresu:
  Mestský úrad Zlaté Moravce
  Ekonomické oddelenie
  Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 31.7.2023

  Požiadavky na zamestnanca

  Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  stredoškolské s maturitou
  vysokoškolské I. stupňa
  vysokoškolské II. stupňa

  Vzdelanie v odbore
  ekonómia

  Ostatné znalosti
  Microsoft Word – Pokročilý
  Microsoft Excel – Pokročilý
  Microsoft Outlook – Pokročilý
  Znalosť informačného systému Korwin je výhodou
  Znalosť rozpočtovej klasifikácie je výhodou

  Prax na pozícii/v oblasti
 • v oblasti finančného účtovníctva
 • vo vedení účtovníctva vo verejnej správe výhodou

  Počet rokov požadovanej praxe 3

  Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • vzdelanie v oblasti účtovníctva alebo ekonomiky
 • minimálne 3 roky skúseností v oblasti účtovníctva
 • vynikajúca znalosť daňových a účtovných zákonov
 • schopnosť pracovať samostatne a v tíme
 • analytické myslenie, komunikačné zručnosti, zodpovednosť, precíznosť, bezúhonnosť.

  Stručná charakteristika organizácie
  Mesto Zlaté Moravce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto Zlaté Moravce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a zásad o hospodárení s majetkom obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

  Kontakt
  Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Švajčíková
  Tel.: 0911368200
  E-mail: silvia.svajcikova@zlatemoravce.eu