Všeobecná ambulancia pre dospelýchMUDr. Zuzana Holečková
– všeobecná ambulancia pre dospelých

Mgr. Katarína Hladíková
– sestrička

Dovolenka
od 04.07.2023 do 11.07.2023

Zastupuje – DAROMED, s.r.o., MUDr. Ján Jakubovič
miesto prevádzky: Hlavná 253/157, 95176 Tesárske Mlyňany
VIAC INFO —> zm33.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok:
7:00-13:30 hod
Utorok: 7:00-13:00 hod
Streda: 7:00-13:30 hod
Od 10.00 – 12.00 hod iba pre poistencov VšZP
Štvrtok: 7:00-12:30 hod
Piatok: 7:00-12:00 hod

13:30-15:00 hod – návštevná služba
– zhodnotenie laboratórnych výsledkov,vypisovanie kúpelných návrhov,lekárskych nálezov pre nezdravotnícke, účely, administratíva

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých:
Liečebné možnosti/výkony :

  • vykonávame diagnostiku akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou , odporúčaním ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu.
  • indikujeme odbery biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, očkovania pacientov
  • realizujeme a vyhodnocujeme EKG záznamy, Boso ABI – na diagnostiku periférneho arteriálneho ochorenia.
  • ambulantne vyšetrujeme Fob testy, CRP, protilátky COVID 19, Troponín
  • vykonávame preventívne prehliadky, dispenzarizáciu hypertenzie a dyslipidémie
  • vykonávame predoperačné vyšetrenia
  • vykonávame preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním

mobil: 0903 / 426 420

Moderná čakáreň / objednávanie / aktuálne ordinačné hodiny:
ecasenka.sk

Miesto prevádzkovania:
Námestie Andreja Hlinku 788/28, 95301 Zlaté Moravce

Poskytovateľ:
MEDONI, s.r.o.
Brezová 2003/4
95301 Zlaté Moravce
IČO: 47238259