Neuveriteľné – poslanci budú opäť hlasovať za zrušenie zákazu hazardu v Zlatých Moravciach

zdroj: 7. október 2024 | zlatemoravce.eu | foto: pixabay.com

Na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce bol zverejnený dňa 7. februára 2024 dokument – zrušenie vzn – herne a kasína návrh v ktorom sa dozvedáme, že dňa 22. februára 2024 sa bude konať 11. Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.

Tento dokument je vlastne Všeobecné záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č …/2024 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce.

Pripomienky zasielať
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 07.02.2024
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 16.02.2024

* písomne na adresu: Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
* e-mailom na adresu: sekretariat@zlatemoravce.eu
* elektronicky cez Slovensko.sk
* ústne do zápisnice

Takže. O pár dní t.j. štvrtok 22.02.2024 sa bude konať Zasadnutie mestského zastupiteľstvo, na ktorom poslanci budú hlasovať o ZRUŠENÍ ZÁKAZU umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce.
– Na čo bola teda petícia v roku 2021, ktorú podpísalo 4256 občanov a odmiestli hazard v ZM?
– aj poslanci ho v roku 2023 odmietli a neschválili zrušenie zákazu.
*Takto poslanci hlasovali 19.10.2023 :

ZA zrušenie zákazu: – (7 poslancov)
6. Galaba Milan, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
13. Pacalajová Anna, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
11. Madola Ivan SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
8. Ivanovič Stanislav SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
12. Orolín Ľuboš, Ing. nezávislý kandidát
9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. nezávislá kandidátka
14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát


PROTI – (4 poslanci)

10. Kováč Martin, JUDr. nezávislý kandidát
5. Fintor Ján, Ing. nezávislý kandidát
16. Uhrinová Denisa, SME RODINA
2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNSZDRŽAL sa HLASOVANIA – (2 poslanci)
7. Holub Marek, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
4. Eckhardtová Marta, Ing. MPH SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

Predložený návrh nebol schválený poslancami MSZ, to znamená že platí VZN č.1/2021, t.j. ZÁKAZ UMIESTNENIA HERNÍ A KASÍN NA ÚZEMÍ MESTA ZLATÉ MORAVCE.

Tento dokument sa bude schvalovať 22.02.2024:


Ako sa postavia k tomuto návrhu poslanci 22.2.2024?

POSLANCI mesta Zlaté Moravce 2024: (zdroj: zlatemoravce.eu)

1. Balážová Marta, MVDr. KDH, ŠANCA, DS, SPOLU, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, OKS
0903 567 988, mavetmarta@gmail.com

2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0905 945 291, mcimmermann@gmail.com

3. Červený Vladimír, Ing. nezávislý kandidát
0910964593, vcerveny@gmail.com

4. Eckhardtová Marta, Ing. MPH SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0905 930 567, martae@zoznam.sk

5. Fintor Ján, Ing. nezávislý kandidát

6. Galaba Milan, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

7. Holub Marek, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0915 105 799, holub.marek@gmail.com

8. Ivanovič Stanislav SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. nezávislá kandidátka
0905 964 475, klaudia.ivanovicova@yahoo.co.uk

10. Kováč Martin, JUDr. nezávislý kandidát
martinkovac.zm@gmail.com

11. Madola Ivan SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
0905 367 858, ivan.madola@gmail.com

12. Orolín Ľuboš, Ing. nezávislý kandidát

13. Pacalajová Anna, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát 

15. Šepták Pavel, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

16. Uhrinová Denisa, SME RODINA

17. Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. nezávislá kandidátka
vonhector@centrum.sk

Súvisiace články:

04.10.2023Mesto Zlaté Moravce chce znovu povoliť hazard. Na čo bola petícia? Čo na to poslanci?
09.10.2023 VIDEO: V Zlatých Moravciach sa opäť rozhoduje o hazarde
18.10.2023 Kto chce hazard v Zlatých Moravciach a koľko na tom ,,zarába,, mesto?
19.10.2023Dnes sa bude na mestskom zastupiteľstve rozhodovať o hazarde v Zlatých Moravciach
20.10.2023Takto dopadlo hlasovanie o HAZARDE v Zlatých Moravciach.