Zlaté Moravce revitalizovali vnútrobloky s finančnou podporou z eurofondov

zdroj / foto: 07. máj 2024 | zlatemoravce.eu | Tekovské Noviny | Peter Klimant

Mesto Zlaté Moravce zmodernizovalo a revitalizovalo vnútrobloky na viacerých lokalitách. Celková nvestícia do projektu dosiahla sumu viac ako 600-tisíc eur , pričom väčšinová časť z nej bola financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach informovala, že mestu Zlaté Moravce bola poskytnutá dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho ozvoja a informatizácie SR vo výške 545 769,45 eur na projekt Výstavba a revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce.

„Projekt zahŕňa rekonštrukciu poškodených spevnených plôch, vybudovanie oddychových zón, oplnených mestským mobiliárom, prvkami detského ihriska, parkového osvetlenia a výsadby zelene, konkrétne na Ul. Hviezdoslavovej 16-22, 32-34, 36-40, Ul. Mojmírovej 7-11, Ul. Školskej a vybudovaním altánku na Ul. Rovňanovej. Na Robotníckej ulici z existujúcej betónovej plochy bola vybudovaná nová hracia plocha pre basketbal, volejbal, doplnená prvkami workoutového ihriska, mestského mobiliáru a samozrejmosťou je výsadba zelene,“ povedala Kováčová.

Projekt celkovo vyšiel na sumu 607 991,54 eur, pričom rozdiel finančných prostriedkov bol hradený z rozpočtu mesta.