Posledná rozlúčka so zosnulým bývalým primátorom Zlatých Moraviac

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 28.07.2023 / pridané: 29.07.2023

zlatemoravce.eu: ,,S ľútosťou oznamujeme, že dňa 28. júla 2023 zomrel po ťažkej chorobe bývalý primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Milan Skyva.,,

Primátor mesta: Ing. Milan Skyva (1998 – 2002)

Kronika mesta Zlaté Moravce (rok 1999)

Ing. Milan Skyva sa narodil 21. novembra 1946 vo Svite, okres Poprad. Spolu s manželkou Ing. Annou majú tri deti a bývajú v Zlatých Moravciach.
V r. 1965 zmaturoval na SVŠ v Zl.Moravciach, v r. 1972 bol promovaný za strojného inžiniera na Strojníckej SVŠT v Bratislave. Nastúpil pracovať do n. p. Calex Zl.Moravce. Postupne prešiel cez konštrukciu náradia ako konštruktér, technologickú projekciu ako projektant a vedúci technologickej projekcie. Od r. 1984 zastával funkciu vedúceho odboru riadenia výroby podniku. Od júla 1988 bol uvoľnený do funkcie podpredsedu MsNV v Zl. Moravciach až do konca r. 1990. Od r. 1991 pracoval na odbore organizácie a rozvoja podniku. Od septembra 1992 bol menovaný späť za vedúceho odboru riadenia výroby a od r. 1993 za riaditeľa Divízie výroby Calex a.s. Od apríla 1994 za vedúceho odboru servisu a od júna 1998 za vedúceho odboru MTZ a ND.
Od r. 1976 bol stále poslancom MsNV a MsÚ v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach.

Kronika mesta Zlaté Moravce (rok 1998)

V dňoch 18. a 19. decembra 1998 sa uskutočnili voľby poslancov do mestského zastupiteľstva(MZ) a primátora mesta. Do volebných zoznamov bolo zapísaných 11.861 voličov, z ktorých sa zúčastnilo volieb 5.151, t.j. 43,43 %. Z tohto počtu bolo 4.963 platných hlasov pre poslancov MZ a 5.066 platných hlasov pre primátora mesta.

Voľby primátora mesta Zlaté Moravce priniesli nasledovné
poradie pre volebné obdobie 1998-2002:

  1. Ing. Milan Skyva 52 r. (SDĽ) – získal 1015 hlasov
  2. Ing. Cyril Lazúr 40 r. (NEKA) – 968 hlasov
  3. Ing. Peter Lisý 54 r. (SNS) – 818 hlasov
  4. Ivan Laktiš 56 r. (HZDS) – 750 hlasov
  5. Stanislav Orovnický 51 r. (NEKA) – 701 hlasov
  6. Ing. Peter Orban 63 r. (NSK) – 663 hlasov
  7. PhDr. Karol Drienovský 65 r. (KSS) – 151 hlasov.
    Primátorom mesta sa stal Ing. Milan Skyva