Posledné korčuľovanie pre verejnosť na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach

zdroj: 31.marec 2024 | hczm.sk

Prevádzka zimného štadióna Zlaté Moravce je od 1.9.2023 spustená. Tešíme sa na vašu návštevu v sezóne 2023/2024.

Rozpis ladu na posledný týždeň tejto sezóny.

Posledná VEREJNOSŤ v pondelok a utorok.

V prípade záujmu si môžete objednať ľad, ktorý je voľný.

Aktualizovaný rozpis na stránke: https://www.hczm.sk/?page_id=4786