Oznámenie o rekonštrukcii predajne – Jednota

zdroj: 23.02.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Oznamujeme Vám, že od soboty 25. 2. 2023 bude predajňa Supermarket 477 Zlaté
Moravce, Hviezdoslavova 64, 953 01 Zlaté Moravce dočasne zatvorená z dôvodu
rekonštrukcie.
Znovuotvorenie predajne je naplánované na štvrtok 9. 3. 2023.
S pozdravom

Ing. Mária Kunová
riaditeľka prevádzkového úseku