Rekondično-integračno rehabilitačný pobyt diabetikov 23.4 – 29.4.2023, Demänovská dolina

Na rekondičnom pobyte sa zúčastnilo 52 členov ZDS. Od 13:30 hod. sa účastníci postupne registrovali do prezenčnej listiny, boli skontrolované poukazy a zároveň boli oboznámení s podmienkami na RP . RP sa začal o 13.00 hod. obedom a od 14.00 hodiny sa začali postupne ubytovávať.Pred večerou boli účastníkom rozdané naprogramované procedúry a boli oboznámení o edukačnom programe počas celého pobytu. Program bol vyvesený počas celého pobytu na dverách pri vstupe na schodište.Edukácia bola realizovaná 2 odbornými prednáškami :
1. Interaktívna prednáška -Sacharidové jednotky v praxi Eva Pacalajová /test na výpočet SJ/
2. Syndróm diabetickej nohy – úloha sestry Eva Pacalajová
– každý účastník obdržal vzorku liečivej medovej masti.
3. Edukačný videofilm Diabetická noha
V prvý deň boli účastníkom zadané dlhodobé úlohy v rámci edukácie:
1. Meraj kroky
2. Deň zeme – prezentácia podľa vlastného výberu
RP prebehol bez väčších komplikácií. Jedna účastníčka riešila večenú hypoglykémiu,ktorá bola úspešne preliečená. Fyzickú aktivitu vykonávali na pobyte okrem absolvovania procedúr aj prechádzkami v prekrásnej prírode Nízkych Tatier. iBoli sme spokojní so službami hotela i s personálom rehabilitácie, preukázali ochotu i milý prístup k riešeniu drobných nedostatkov a želaní účastníkov.V piatok večer na spoločnom večernom stretnutí sme vyhodnotili edukačné zadania i celý pobyt .Najaktívnejší diabetici obdržali malé zdravotnícke darčeky. 29.4.2023 sme sa po raňajkách postupne bez zdravotných problémov rozišli domov.
vedúca RP
Eva Pacalajová