Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

info: 18.02.2023 / pridané: 19.02.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 17. februára 2023 nás vo veku 73 rokov predišiel do večnosti pán Jozef Baštrnák.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v pondelok 20. februára 2023 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Telesné pozostatky zosnulého budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.

Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.

R.I.P.