Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 25.10.2023 / pridané: 26.10.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 24. októbra 2023 nás vo veku 64 rokov predišiel do večnosti pán Milan Gajdoš.
Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v piatok 27. októbra 2023 o 13.30 hod. Telesné pozostatky zosnulého budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.
Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.
R.I.P.