Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 21.11.2023 / pridané: 22.11.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 16. novembra 2023 nás vo veku 64. rokov predišiel do večnosti p. Marián Balla. Sv. omša obetovaná za zomrelého bude odslúžená 12. decembra 2023 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. R.I.P.