Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

info: 08.03.2023 / pridané: 10.03.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 7. marca 2023 nás vo veku 43 rokov predišla do večnosti Katarína Záležáková.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v sobotu 11. marca 2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Telesné pozostatky zosnulej budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.

Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.

R.I.P.