SPOMIENKA – pred rokom nás navždy opustili… (24.-28.08.2022)


Naše Topoľčianky
foto: 25.08.2022 / pridané: 26.08.2022

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 26.08.2022 / pridané: 27.08.2022

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 28.08.2022 / pridané: 29.08.2022

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

info: 28.08.2022 / pridané: 30.08.2022

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 28. augusta 2022 nás vo veku 78 rokov predišiel do večnosti pán Viliam Minár. Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi bude slávená v stredu 31. augusta 2022 o 16:00 hod. Po rozlúčke v Dome nádeje budú telesné pozostatky zomrelého prevezené na kremáciu.

Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.

Nech odpočíva v pokoji!

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 30.08.2022 / pridané: 31.08.2022