Svetlo pre Olichov: My už veríme na zázraky…

zdroj: 22. december 2023 | facebook.com | Svetlo pre Olichov

My už veríme na zázraky. Presvedčili nás o tom všetci tí anonymní aj známi darcovia, ktorí splnili priania našim klientom prostredníctvom úžasného projektu Vianočný zázrak. Atmosféru plnú dojatia a vďačnosti Vám ponúkame aspoň sprostredkovane vďaka videu. Obrovské ĎAKUJEME patrí každému jednému darcovi. Veríme, že platí „Všetko čo dáš, sa ti vráti“.

VIDEO: