Tento týždeň navštívila Židovský cintorín v ZM a v Žitavanoch rodina Harolda Furchtgott – Rotha z USA

zdroj a foto: 22.03.2023 | facebook.com | facebook.com | Zlaté Moravce včera a dnes

Ľudovít Chládek

Furchtgottoví mali v našom meste prvý obchodný dom. Ich budova dodnes stojí na Župnej ulici. Robert Francis Furchtgott získal Nóbelovu cenu za liek Nitroglycerin. V roku 1944 manželov Belu a Sáru Furchtgottových zavraždili v Kremničke, to sú starý rodičia Harolda, ktorý prišiel aj so svojimi synmi a vnukom pokloniť sa pamiatke k hrobu na Židovskom cintoríne v Zlatých Moravciach, kde sú pochovaní.

Tento týždeň navštívila náš Židovský cintorín v Zlatých Moravciach a v Žitavanoch rodina Harolda Furchtgott – Rotha z USA. Publikoval používateľ Ľudovít Chládek