Títo doktori v okrese Zlaté Moravce neordinujú + ZASTUPOVANIE

zdroj: 24. október 2023 | e-vuc.sk | E VÚC samospráva občanom

Dermatovenerologická ambulancia, Zlaté Moravce
MUDr. Helena Kováčová (Skin & General spol. s r. o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 24.10.2023
do 27.10.2023

zastupujúci poskytovatelia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Telefón: +421 465112329
Pondelok: 7:00-15:00 Utorok: 7:00-15:00 Streda: 7:00-15:00 Štvrtok: 7:00-15:00 Piatok: 7:00-15:00 Sobota: neordinuje Nedeľa: neordinuje
Všeobecná ambulancia pre dospelých Zlaté Moravce
MUDr. Zuzana Holečková (MEDONI, s.r.o.)
Neprítomnosť v ambulancii – neordinujeme – účasť na školení
od 25.10.2023
do 25.10.2023

zastupujúci poskytovatelia:
DAROMED, s.r.o., MUDr. Ján Jakubovič
miesto prevádzky: Hlavná 253/157, 95176 Tesárske Mlyňany
VIAC INFO —> zm33.sk
Oftalmologická ambulancia, Zlaté Moravce,
MUDr. Jozef Kazík, Zlaté Moravce, K-oftal, s.r.o.
miesto prevádzky: Poliklinika, Bernolákova 24, 95301 Zlaté Moravce
Telefón: 037/642 20 21

Neprítomnosť v ambulancii
od 27.10.2023
do 27.10.2023

zastupujúci poskytovatelia:
Oftalmo, s.r.o. miesto prevádzky: Nám. hrdinov 11/15, 93401 Levice
Pondelok: 7:00-14:30 Utorok: 7:00-14:30 Streda: 7:00-14:30 Štvrtok: 7:00-14:30 Piatok: 7:00-14:30 Sobota: neordinuje Nedeľa: neordinuje
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zlaté Moravce,
MUDr. Nadežda Nyulassyová (MEDRIS, s.r.o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 01.01.2024
do 07.01.2024

zastupujúci poskytovatelia:
MUDr. Marek Fuska miesto prevádzky: ObZS, Jelenec 73, 95173 Jelenec
Pondelok: 7:00-15:00 Utorok: 7:00-15:00 Streda: 7:00-15:00 Štvrtok: 7:00-15:00 Piatok: 7:00-15:00 Sobota: neordinuje Nedeľa: neordinuje
Ambulancia zubného lekárstva, Zlaté Moravce
MUDr. Lucia Pániková, (DENTAMAX s r.o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 02.10.2023
do 12.11.2023

zastupujúci poskytovatelia:
zástup je zabezpečený v ambulancii. Zastupujúci lekár: MUDr.Igor Pánik

Títo doktori neordinujú / Nemocnica Agel Zlaté Moravce

zdroj: 24. október 2023 | nemocnicazlatemoravce.agel.sk | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.

Ortopedická ambulancia,, Zlaté Moravce, (Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.)
MUDr. Tomáš Ďurček
Neprítomnosť v ambulancii
02.11.2023
09.11.2023
16.11.2023
20.11.2023
23.11.2023

Ievgen Keshelia
Neprítomnosť v ambulancii
– piatky počas celého mesiaca november a december 2023

Vážení pacienti, klienti, oznamujeme neprítomnosť lekárov ortopedickej ambulancie nasledovne: Ievgen Keshelia – piatky počas celého mesiaca november a december 2023 MUDr. Tomáš Ďurček – 2., 9., 16. 20. a 23. 11. 2023 Ďakujeme za pochopenie.