Tretí blok Mochoviec zvýšil výkon na 35 % / 13.02.2023

zdroj: 13.02 2023 | 14:53 | facebook.com | seas.sk

Slovenské elektrárne, a.s., na novom bloku pokračujú v testoch, v ďalšom kroku zvýšia výkon na 55 %.

Slovenské elektrárne, a.s., v piatok 10. februára na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce ukončili etapu energetického spúšťania na 20 % nominálneho výkonu reaktora a ešte v ten istý deň popoludní ho zvýšili na 35 %. Na tejto výkonovej hladine už dokáže produkovať paru pre pohon obidvoch svojich turbogenerátorov. Cez víkend preto výroba elektriny na novom bloku stúpla na viac než 2,6 gigawatthodín denne a dohromady zatiaľ vyrobil 14,5 GWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe 5 800 domácností.

„Tretí blok je už v prevádzkovej konfigurácii s dvoma prifázovanými turbínami, v tejto chvíli každá dáva výkon približne 55 MW. Kvôli chladnejšiemu počasiu zatiaľ využívame len jednu chladiacu vežu, ale pri ďalšom zvýšení výkonu už budeme potrebovať dve.“Peter Farkaš, manažér prevádzky AE Mochovce

Odteraz by už mal 3. blok dodávať elektrinu do siete nepretržite, s malými prestávkami vyvolanými plánovanými skúškami. Po ukončení tejto fázy energetického spúšťania  najväčší výrobca elektriny na Slovensku zvýši výkon tretieho mochovského bloku na 55 %. Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na stopercentnom, 471-megawattovom výkone.

Nový blok v kontexte energetiky na Slovensku

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné.

Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom na prelome júna a júla 2022.

O Slovenských elektrárňach

Približne 70 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární, a.s. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 95 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe dostala na prestížny index Financial Times: Europe´s Climate Leader 2022.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.