Úspechy žiakov Základnej školy Mojmírova v prednese prózy

zdroj / foto: 09.05.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Naša škola sa v školskom roku 2022/2023 zapojila do okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

V tomto roku sa uskutočnil už 69. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov základných škôl.

Naši žiaci, skvelí recitátori, Martin Píšš ( žiak VI.C) a Michal Mulica ( žiak VII. A) dosiahli veľký úspech v okresnom kole postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci získali 1. miesta v II. a III. kategórii v prednese prózy a postupujú do krajského kola.

Obom žiakom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom kole.

Mgr. Mária Záhorcová