Plánované prerušenie distribúcie elektriny

zdroj: 10. február 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.02.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 12:00:00 hod.:
ŠKOLSKÁ č. 2,4,6
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.