V Topoľčiankach nebude elektrina + dátum, čas, ulice, čísla…

zdroj / foto: 31. január 2024 | facebook.com | Naše Topoľčianky

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 06.02.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 07:30:00 hod. do 13:00:00 hod.:

CES HOSTIANSKA č. 13/ZA,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,37/VE,41,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,68/PRI,68/VE

PARKOVÁ č. 6

ZÁHRADNÍCKA č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

ŠPORTOVÁ č. 6,7,8,9,10,11,12,13,13/VE,14,16,18,20,22,24,26,32,34,36,36/VE,38,40,42,44,46,50,54,4594/2