Verejná kontrola Zlaté Moravce – 2 milióny na nové byty pre marginalizované rómske komunity

zdroj: 30.01.2023 | facebook.com | Verejná skupina Verejná kontrola Zlaté Moravce | Miroslav Holý

Miroslav Holý:

2 milióny na nové byty pre „marginalizované rómske komunity“!

Koncom roku 2021 mesto prijalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 164 872 € na „rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“. Podľa neho má byť celkovo zrekonštruovaných 36 domácností, čím sa zlepšia podmienky bývania pre 173 moraveckých cigánov. Súčasťou projektu má byť aj asistent bývania za 36 390 €.

V roku 2022 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na „Zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce“, ktorého účelom bolo prerobenie chátrajúcej nájomnej bytovky na ulici 1. mája (na obrázku je zobrazená cca 1/3 bytového domu). V tejto lokalite nedávno prebehla výmena strechy ďalšej bytovky (tiež obývaná moraveckými cigánmi – už dnes môžeme pozorovať, že komíny na streche začínajú byť čierne).

Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 2 289 137 €. Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a hodnotou zákazky sa tak vyšplhal na neuveriteľných 1 219 470 €. Túto sumu mesto nedokáže pokryť bez toho, aby sa dostalo do nútenej správy, preto nemalo na výber inú možnosť ako NFP vrátiť. V budúcnosti však má v pláne zapojiť sa do najbližšej výzvy s vypracovanou projektovou dokumentáciou, takže osud 2 miliónov je vopred zrátaný.

MIESTO na DISKUSIU: facebook.com