Chladiaca veža č. 12 v Mochovciach má novú konštrukciu

zdroj: 20. feburár 2023 | facebook.com | seas.sk

Do spustenia skúšobnej prevádzky chladiacej veže č. 12 po jej rekonštrukcii zostávajú posledné dva mesiace.

V piatok 17. februára 2023 sme v rámci rekonštrukcie chladiacej veže č. 12 v Mochovciach dosiahli významný míľnik. Dokončili sme montáž prefabrikátu železobetónovej konštrukcie. Skončila sa betonáž stúpacieho kanála č. 1 a namontovali sme doňho technologickú časť chladiacej veže. Stúpací kanál „dvojka“ je kompletný, vrátane technologickej časti. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie efektívnosti chladenia sekundárneho okruhu dvojbloku, čím sa jeho celkový výkon zvýši o 4,5 MWe.

Vežu č. 12 sme odstavili 15. septembra 2022, búracie práce sa začali v novembri. Montáž monolitov, pätiek, stúpacích kanálov a stavebných prefabrikátov prebiehala od polovice decembra 2022 do 17. februára 2023.

  • Prestavba si vyžiadala aj renováciu potrubného systému. Na potrubie rozvodu vody sa použil materiál v celkovej dĺžke 5100 bm (bežných metrov), na potrubie zimného ostreku v dĺžke 296 bm.
  • Na betonárske práce monolitických konštrukcií sme spotrebovali 550 m³ betónu.
  • Z veže sme vyviezli 2 200 ton kalu: 800 ton z bazéna a 1600 ton z chladiacej výplne.
  • Nová chladiaca výplň zahŕňa 6840 m³ na plochu 5700 m².
  • Nerezová nosná konštrukcia chladiacej výplne váži 46 ton.

Projekt rekonštrukcie zahŕňa aj dôležitý environmentálny aspekt. Okrem eliminácie azbestu sme zároveň efektívne zužitkovali stavebný odpad (č. 17 0101) jeho zrecyklovaním na stavebný materiál.

Konkrétne ide o betónový recyklát (frakcie 0/63 mm v objeme 4002 ton a frakcie 0/32 mm v objeme 2574 ton), ktorý bude ďalej zhodnotený ako podkladový materiál pod pripravované parkovisko v lokalite EMO12.

Vodu pustíme po Veľkej noci

Harmonogram rekonštrukcie sme upravili s ohľadom na zimné počasie, preto na rozdiel od veže č. 22, ktorú sme opravovali vlani na jar, tentoraz projekt odštartoval opravou a vymaľovaním plášťa špeciálnym, difúzne otvoreným, paropriepustným náterom odolným voči výrazným nízkym aj vysokým teplotám. A až následne sa pokračovalo búraním a rekonštrukciou s pomocou ťažkých mechanizmov.

V ďalšej fáze sa od pondelka 6. marca začne montáž chladiacej výplne. Opätovné napustenie bazéna a spustenie 3-mesačnej skúšobnej prevádzky veže číslo 12 je naplánované na 14. apríla 2023, teda týždeň po Veľkej noci. Po skúšobnej prevádzke uskutoční firma Orgrez garančné merania, ktoré podrobnejšie zmapujú zvýšenie efektivity celého projektu, za úlohu má zmerať garantovanú hodnotu, ktorou je teplota ochladenej vody na výstupe z chladiacej veže č. 12 (21 °C pri referenčných podmienkach vzduchu). Susedná veža č. 22 už má takéto merania za sebou a dopadli nad očakávania.

„Počas rekonštrukcie sa v rovnakom čase na jednom mieste zhromažďovala stovka pracovníkov, množstvo techniky, žeriavov, plošín či kamiónov, čo predstavovalo veľkú výzvu pri riadení a koordinovaní prác a pri zabezpečení bezpečných podmienok na ich výkon. Spoločnými silami celého projektového tímu IPR EMO61700 to zvládame a za to patrí vďaka každému, kto prispel a prispieva k dosiahnutiu cieľa projektu. Chcem sa preto poďakovať celému projektovému tímu za vykonávanú prácu v náročných podmienkach.“– Ľuboš Fedorko
senior manažér projektov v JE Mochovce

Výhody technologických zmien

Po stavebných úpravách sa zmení technológia fungovania chladiacej veže. Zlepší sa účinnosť chladenia oteplenej cirkulačnej chladiacej vody, ktorú dosiahneme zmenou výšky chladiacej výplne na 1,2 m, zväčšením teplo-výmennej plochy na cca 6000 m²a účinnejším parametrom chladenia takisto prispejú nové eliminátory úletu vody. Veža tak pomôže zvýšiť činný výkonu na turbínach oboch blokov.

Ďalšou z výhod vynovenej veže je efektívnejšia zimná obsluha. V mrazivom počasí je cez sekčné armatúry možné zastaviť prívod oteplenej vody do stredovej časti chladiacej veže a prítok oteplenej vody bude len do jej okrajového prstenca, takže ju v zime nebude potrebné odstavovať.

Ďalšie dve chladiace veže zo staršieho dvojbloku, označené ako č. 11 a 21, prešli renováciou v rokoch 2011 a 2012. Vďaka pravidelnej údržbe by veže mali slúžiť do roku 2060, teda do skončenia plánovanej prevádzky elektrárne Mochovce 1 a 2.

Pozrite si na fotografiách najnovší priebeh prác:

Práce na veži č. 12, Mochovce, 2.1.2023
Práce na veži č. 12, Mochovce, 2.1.2023

viac foto -> seas.sk

Vedeli ste, že…

  • Každá z chladiacich veží v Mochovciach meria 125 metrov?
  • Plocha vnútorného a vonkajšieho plášťa jednej veže je, približne 50 000 mteda asi piatich futbalových ihrísk?
  • Chladiace veže našich elektrární sú tzv. ťahové veže typu Itterson?
  • Mochovské chladiace veže naprojektovala a postavila firma Armabetón v 80. rokoch 20. storočia?