Výskyt medveďov na mape v okolí obcí – kde ich videli najčastejšie?

zdroj: 9. júl 2023 | facebook.com | sprejnamedveda.sk | rtvs.sk

Mapa výskytu medveďov vám poskytne lepší prehľad o tom, v ktorej časti Slovenska bol v roku 2023 hlásený výskyt medveďa v blízkosti ľudí najčastejšie, vrátane detailnejších informácii o danej udalosti. Aktuality nájdete aj na našej stránke na Facebooku. Mapa má len informačný charakter, udalosti nenahlasujeme ďalším inštitúciám – pri spozorovaní medveďa v obývaných oblastiach postupujte podľa informácií Zásahového tímu ŠOP SR.

Pre lepší prehľad o tom, v ktorej časti Slovenska bol hlásený výskyt medveďa najčastejšie.ℹ️

Mapa 🐻 nezobrazuje populáciu medveďov na Slovensku, ale miesta, v ktorých ľudia a obce upozorňovali na ich pohyb prevažne tohto roku.

Mapa, kde hlásili výskyt medveďa v blízkostí obcí v roku 2023:
sprejnamedveda.sk/medvede-na-mape/