Plánované prerušenie distribúcie elektriny

zdroj: 3. august 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Vážený občania,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 07.08.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 15:30:00 hod.:
HOŇOVECKÁ č. 5,7
TICHÁ č. 4
TOVÁRENSKÁ č. 8/A,51

Dátum a hodina začiatku: 07.08.2023 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 07.08.2023 15:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS40808590008 TOVÁRENSKÁ 10/PR, ZLATÉ MORAVCE
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.