Plánované prerušenie distribúcie elektriny

zdroj: 24. apríl 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 26.04.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:30:00 hod. do 12:00:00 hod.:
HOŇOVECKÁ č. 5,7
TICHÁ č. 4
TOVÁRENSKÁ č. 8/A, TOVÁRENSKÁ 10/PR, ZLATÉ MORAVCE

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.