Pripomenuli sme si 78. výročie Víťazstva nad fašizmom

zdroj / foto: 10.05.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce
foto: facebook.com | Marta Balážová

Ôsmeho mája si každoročne pripomíname Víťazstvo nad fašizmom. Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo aj v Zlatých Moravciach, s jednodňovým oneskorením, v utorok 9. mája 2023 na Námestí hrdinov pri Soche partizána.

Pietnu akciu pripravilo mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu, Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Miestnym klubom vojenských výsadkárov SR. Program začal o 15.00 hodine.

Stretnutia sa zúčastnil župan Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík, poslankyňa NSK Marta Balážová, primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár, poslanci mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, starostovia okolitých obcí a ďalší pozvaní hostia.

Na stretnutí vystúpili so svojimi príhovormi župan Branislav Becík, primátor Dušan Husár a regionálny historik Marian Tomajko. Všetci traja rečníci zúčastneným ľuďom pripomenuli v krátkosti hrôzy vojny a zdôraznili, aké je dôležité nezabúdať na svoje dejiny.

„Nachádzame sa na pietnom mieste, na mieste, kde oživujú spomienky a kde nám môžu chýbať slová. Čo nám však nechýba, je pocit ľudskej spolupatričnosti. Patríme k jednej spoločnosti, k jednému druhu, ktorý proti sebe nemá bojovať, ale nachádzať spoločné cesty a otvorené dialógy. Dnes to už vieme, dnes podľa toho žijeme. No museli sme sa to naučiť a ďakujme týmto hrdinom, že boli statoční. Boli statoční a odhodlaní a podstúpili tieto životné lekcie za nás, aby sme sa my nemuseli odznova učiť, ale stavať ďalej na ich základe. Preto nech je toto miesto pre nás všetkých pripomienkou, že máme k životu pristupovať rozvážne, zodpovedne, zo zreteľom na trvalé hodnoty a predovšetkým na ľudskosť,“ povedal na slávnosti župan Branislav Becík.

Po príhovoroch sa zúčastnený dav presunul k Soche partizána, kde ľudia položili na znak úcty kvetinové vence.

Peter Klimant