Zubria zvernica opäť prístupná, hoci s obmedzeniami

zdroj: 8. apríl 2024 | facebook.com | LESY Slovenskej republiky

🦬 Zubria zvernica opäť prístupná, hoci s obmedzeniami 🦬

LESY SR, š. p., OZ Tribeč oznamuje všetkým návštevníkom Zubrej zvernice pri Topoľčiankach, že zvernica je opäť otvorená pre verejnosť.Z dôvodu obmedzenia vstupu do lesov v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných (AMO) Vás však žiadame o dodržiavanie a rešpektovanie nasledovných pokynov:

🟢od parkoviska do areálu Zubrej zvernice sa, prosíme, pohybujte len po asfaltovej komunikácii

🟢 vyhliadková plošina, bufet a detské ihrisko sú otvorené

🟢 náučný chodník Zubria zvernica je UZAVRETÝ

🟢 chata Karanténa je UZAVRETÁ

Pripomíname verejnosti, že od 25.03.2024 do odvolania platí

zákaz využívania lesov verejnosťou

v poľovnom revíri Veľká zvernica, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Hostie, Panský diel a Jedľové Kostoľany, ktorý vydal Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, z dôvodu výskytu a možného ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných u diviačej zveri.

Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Zubria zvernica Topoľčianky

‼️ZUBRIA ZVERNICA OTVORENÁ‼️

📢Zvernica je otvorená v obmedzenom režime. Vstup len od záchytného parkoviska od obce Lovce, pohyb len po asfaltovej ceste.

📢Náučný chodník je do odvolania uzavretý z preventívnych opatrení voči africkému moru ošípaných u diviačej zveri.

📢Chata Karanténa uzavretá.

📢Zubre môžete vidieť v centrálnej časti pri bufete a z vyhliadky nad senníkom.

📢Bufet aj detské ihrisko otvorené.

📢Časy kŕmenia sú o 9:00 a 14:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!