Akcie

Akcie – Zlaté Moravce a okolie

ROK 2023:
29.07.2023 – 30.09.2023
Letné sídlo – Masaryk a Topoľčianky | Zámok

SEPTEMBER 2023:
PIATOK: 22.09.2023
09:00 Zlatomoravecký jarmok | ZM
xx:xx Jarmočná disco | ZM
xx:xx Cartel Events | ZM

SOBOTA: 23.09.2023
08:00 Zlatomoravecký jarmok | ZM

SOBOTA: 30.09.2023
07:00 Predčasné parlam. voľby | SVK

OKTÓBER 2023:
PIATOK: 16.10.2023
17:00 Fíha tralala | Zlaté Moravce

NEDEĽA: 29.10.2023
18:00 RND – Deti Doby | Zlaté Moravce

NOVEMBER 2023:
PIATOK: 10.11.2023
17:00 Strýko Baltazár | Zlaté Moravce
29.07. – 30.09.2023
Letné sídlo – Masaryk a Topoľčianky
Zámok Topoľčianky
Topoľčianky
cena: cenník
–> informácie 1
–> informácie 2
22.09.2023 / piatok
JARMOČNÁ Videooldies Mix
Quadraton Club
Zlaté Moravce
vstupné: 5,-€ / 7,-€
–> informácie
22.09.2023 / piatok
CARTEL EVENTS
Stará Kotolňa
Zlaté Moravce
vstupné: 20,-€ / 25,-€
–> informácie
22.09.2023 / piatok / 08:00 – 24:00 hod
23.09.2023 / sobota / 09:00 – 24:00 hod
Zlatomoravecký Jarmok 2023
Zlaté Moravce
Námestie A Hlinku
–> informácie
holiday background of brazil festa junina festival
30.09.2023 / sobota / 07:00 – 22:00 hod
Predčasné prlamentné voľby 2023
Slovensko
–> informácie
13.10.2023 / piatok / 17:00 hod
Fíha tralala
MSKŠ
Zlaté Moravce
cena: 14,-€ / 15,-€
–> informácie
29.10.2023 / nedeľa / 18:00 hod
Radošinské naivné divadlo – Deti doby
MSKŠ
Zlaté Moravce
cena: 22,-€ / 25,-€
–> informácie
10.11.2023 / piatok / 17:00 hod
Radošinské naivné divadlo – Deti doby
MSKŠ
Zlaté Moravce
cena: 10,-€
–> informácie